Nowe kierownictwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku: Agnieszka Szenk na stanowisku dyrektora

Nowe kierownictwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku: Agnieszka Szenk na stanowisku dyrektora

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Pucku powitało nowego lidera. Agnieszka Szenk wzięła na swoje barki zarządzanie instytucją z dniem 1 lutego 2024 roku.

Autorzy wiadomości, którą podał powiat pucki, odnotowują, że Agnieszka Szenk może pochwalić się ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym w obszarze pomocy społecznej. W swoim portfolio zawodowym ma doświadczenie zdobyte pracując w takich miejscach jak zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, grupa ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Podczas procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora PCPR w Pucku okazała się być ekspertem w zagadnieniach dotyczących pomocy społecznej, wsparcia dla rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Wykazuje również głęboką znajomość przepisów Ustawy o samorządzie powiatowego i Kodeksu Pracy – czytamy na oficjalnej stronie internetowej powiatu puckiego.

Agnieszka Szenk przejęła ster po Magdalenie Grabińskiej, która kierowała placówką od lipca 2021 roku. Starosta pucki wyraził wdzięczność za jej wkład w rozwój PCPR w Pucku.