Dyrektorska zmiana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

Dyrektorska zmiana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

Agnieszka Szenk to nowa dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Od 1 lutego 2024 roku, stała się ona kluczową osobą w zarządzaniu tą placówką, jak podaje powiat pucki.

Agnieszka Szenk nie jest nowicjuszem w sektorze pomocy społecznej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie, zdobyte dzięki swojej pracy w różnych zespołach, takich jak zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Podczas procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora PCPR w Pucku, Szenk wykazała się imponującą wiedzą na temat szerokiego spektrum zagadnień. Miały one zarówno na celu pomoc społeczną, wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej, jak i przepisy Ustawy o samorządzie powiatowym oraz Kodeksu Pracy – informuje oficjalna strona powiatu puckiego.

Agnieszka Szenk przejęła obowiązki po Magdalenie Grabińskiej, która pełniła funkcję dyrektora placówki od lipca 2021 roku. Starosta pucki wyraził swoje podziękowania dla poprzedniej dyrektorki za jej wkład w rozwój PCPR w Pucku.

– Składam serdeczne podziękowania pani Magdalenie Grabińskiej, która od lipca 2021 r. do 31 stycznia 2024 r. była zasobem dla powiatu puckiego jako dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Jestem pełen uznania za jej pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju placówki oraz składam jej życzenia wszelkiej pomyślności – mówi starosta pucki, Jarosław Białk.