Analiza demograficzna półwyspu helskiego: trend wyludniania się kurortów nadmorskich na Pomorzu

Analiza demograficzna półwyspu helskiego: trend wyludniania się kurortów nadmorskich na Pomorzu

Półwysep helski, choć podczas sezonu letniego tętni życiem dzięki napływowi turystów, zauważalnie pustoszeje w kwestii stałych mieszkańców. Taka sytuacja jest coraz częściej normą dla wielu miejscowości położonych na Pomorzu. Jak wynika z najnowszych danych statystycznych, dwie miejscowości z tego regionu znalazły się na niechlubnych lokatach w rankingu najbardziej wyludniających się obszarów w Polsce.

Dokładne analizy prezentowane w niniejszym artykule odnoszą się do porównań między danymi z 2021 roku a statystykami z 2002 roku. Podkreśla to trend wyludniania się pomorskich miejscowości, który niestety zdaje się utrzymywać również w świetle najnowszych danych z 2022 roku.

Serwis internetowy polskawliczbach opublikował raport prezentujący zestawienie miast w Polsce, które borykają się z problemem największego spadku liczby stałych mieszkańców. W badaniu dokonano analizy danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), obejmujących okres od 2002 do końca 2021 roku.

Ujawnione statystyki pokazują, że problem wyludniania dotyka praktycznie całego kraju, ale na Pomorzu jest szczególnie wyraźny. Tamtejsze miejscowości turystyczne, choć w sezonie pełne są turystów, z roku na rok tracą na liczbie stałych mieszkańców, którzy decydują się na rezygnację z życia w tych popularnych kurortach poza sezonem.