Działania profilaktyczne policji na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w świecie cyfrowym

Działania profilaktyczne policji na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w świecie cyfrowym

W obecnych czasach, pełnych technologii i rozwiązań cyfrowych, niezbędna jest edukacja na temat zagrożeń płynących z internetu. Na ten aspekt zwracała uwagę funkcjonariuszka policji, pracująca jako profilaktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku. W ostatnim tygodniu, odwiedziła uczniów ósmych klas szkół podstawowych na terenie Żelistrzewa, Pucka, Łębcza i Swarzewa. Spotkania te miały na celu przedstawienie młodzieży pilotażowego projektu edukacyjnego Województwa Gdańskiego o nazwie „Bezpieczny nastolatek w świecie cyfrowym”. Podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, uczniowie mieli również okazję dowiedzieć się o konkursie na spot edukacyjny.

Nie był to pierwszy raz, gdy reprezentanci policji spotykali się z uczniami na terenie powiatu puckiego. Takie spotkania odbywają się regularnie, a ich celem jest rozmowa z młodzieżą na temat bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach życia – zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych, ale przede wszystkim w świecie wirtualnym. W ostatnim tygodniu, zainicjowany został ten sam projekt edukacyjny, co stanowiło kolejne spotkanie profilaktyka z młodzieżą.

Główna idea projektu, który jest realizowany pod auspicjami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, koncentruje się na podniesieniu poziomu świadomości uczniów na temat cyberzagrożeń, w tym takiej plagi jak hejt. Istotnym aspektem jest także rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w sytuacjach, gdy mogą wystąpić zagrożenia w sieci. Ważne jest również nauczenie młodzieży bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz przedstawienie instytucji, które mogą udzielić wsparcia w przypadku problemów związanych z cyberbezpieczeństwem.