Pełna gotowość do akcji: strażacy z powiatu puckiego zdają testy na kierowców-konserwatorów

Pełna gotowość do akcji: strażacy z powiatu puckiego zdają testy na kierowców-konserwatorów

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku nadszedł czas na sprawdzenie umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu przez strażaków. Ponad 40 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu puckiego poddało się sprawdzianowi, który miał określić ich kompetencje jako kierowców i konserwatorów wyposażenia ratowniczego. Testowanie było nie tylko próbą ich praktycznych zdolności, ale także końcowym etapem szkolenia.

W ramach programu edukacyjnego, który rozpoczął się wiosną tego roku, strażacy z OSP zostali przygotowani do pełnienia roli operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych i urządzeń z silnikami spalinowymi. Wyposażenie to stanowi nieodłączny element funkcjonowania jednostek OSP. W ramach szkolenia poruszono również zagadnienia związane z konserwacją i drobnymi naprawami, które są niezbędne do utrzymania sprzętu w pełni operacyjnym.

Pod koniec maja odbył się egzamin praktyczny, stanowiący podsumowanie całego procesu szkoleniowego. Przygotowane zadania i końcowy test sprawdziły umiejętności łącznie 41 strażaków z jednostek OSP powiatu puckiego. Wyniki? Strażacy z Pucka mogą być zadowoleni.