Funkcjonariusze policji puckiej zachęcają do podjęcia służby w ich szeregach

Funkcjonariusze policji puckiej zachęcają do podjęcia służby w ich szeregach

Obowiązki stróża prawa, jakim jest policjant, obejmują troskę o bezpieczeństwo publiczne, wykrywanie działań przestępczych, poszukiwanie osób zaginionych i ściganie tych, którzy są poszukiwani przez organy ścigania. Jako podstawowa formacja odpowiedzialna za utrzymanie porządku publicznego, Policja ma za zadanie dbać o ochronę życia i zdrowia człowieka oraz jego mienia. W Pucku funkcjonariusze miejscowej komendy z chęcią motywują młodych ludzi do wstąpienia w ich szeregi i stania się policjantem z Pomorza.

Bycie funkcjonariuszem policji to nie tylko wyzwanie, ale również marzenie wielu osób. Dowiedział się o tym jeden z młodych mieszkańców powiatu puckiego, który zdecydował się zgłosić do rekrutacji i podjąć próbę zostania policjantem na Pomorzu. Zaplanowane spotkanie z pracownikami działu kadr miejscowej komendy miało na celu zgłoszenie kandydatury i dostarczenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Policjant z powiatu puckiego, pełniący rolę dzielnicowego, również aktywnie uczestniczy w promocji zawodu funkcjonariusza prawa. Z entuzjazmem przedstawił młodemu kandydatowi specyfikę pracy policjanta, udzielił odpowiedzi na jego pytania i zachęcił do propagowania zawodu wśród rówieśników.

Funkcjonariusze policji puckiej są otwarci na rozmowy dotyczące procesu rekrutacji i chętnie dzielą się informacjami na temat poszczególnych etapów tego procesu. Pragną również uświadomić społeczeństwo o zakresie obowiązków, jakie na co dzień wykonują policjanci pełniący służbę w różnych pionach. Procedurę kwalifikacyjną oraz kryteria dołączenia do Policji wyjaśniają ponadto pracownicy działu kadr puckiej komendy.