Modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Karwi – zmieniona organizacja ruchu

Modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Karwi – zmieniona organizacja ruchu

Przygotujcie się mieszkańcy Karwi na chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym. Tymczasowa reorganizacja ruchu ma miejsce w ten czwartek, 14 września, a wszystko to ze względu na plany rozbudowy i modernizacji ulicy Wojska Polskiego.

Planowana przebudowa oraz rozbudowa tej kluczowej arterii w Karwi ma dotyczyć fragmentu drogi od skrzyżowania z ulicą Kopernika (DW215), aż do mostu przerzuconego nad kanałem Karwianki. Chodzi tu o odcinek o długości prawie 1km. Modernizacja obejmuje nie tylko jezdnię, ale także chodniki, zatoki parkingowe oraz oświetlenie drogowe. W planach jest też budowa nowych zjazdów, renowacja infrastruktury terenowej, konstrukcja kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego i stworzenie zatoki autobusowej.

Fragment od ulicy Kopernika do ulicy Rybaków, który prowadzi przez obszar gęstej zabudowy miejskiej ograniczającej przestrzeń drogi, ma zostać przekształcony w jednokierunkową drogę o szerokości 4m. W tym sektorze pojawią się obustronne utwardzenia terenu. W efekcie powstanie coś na kształt „Woonerf”, czyli strefy uspokojonego ruchu z wyniesionymi przejściami dla pieszych oraz progami zwalniającymi. Dzięki wykorzystaniu granitowych nawierzchni, ten fragment drogi zyska na estetyce – takie informacje można znaleźć na stronie gminy Władysławowo.