Wizualizacja bazy serwisowej Ocean Winds we Władysławowie

Wizualizacja bazy serwisowej Ocean Winds we Władysławowie

Na spotkaniu Dnia Dostawcy, które odbyło się w środę i było zorganizowane przez Ocean Winds (OW), jednego z czołowych graczy na arenie światowej w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, zaprezentowano uczestnikom projekt bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej znajdującej się we Władysławowie.

Planowany port serwisowy, mający swoją lokalizację we Władysławowie, ma stanowić nieodłączny element bazy serwisowej dla inicjatywy o nazwie BC-Wind. Baza ta ma za zadanie obsługiwać blisko 31 turbin wiatrowych umieszczonych na obszarze oddalonym o około 36 kilometrów od portu. Droga, którą pokonać trzeba od portu do lokalizacji farmy, wynosi 20 mil morskich, a jej pokonanie zajmie około 75 minut przy prędkości poruszania się wynoszącej około 16 węzłów. Port ten będzie służył nie tylko jako centrum serwisowe dla turbin wiatrowych, ale także jako kluczowy punkt dla całego projektu – zarówno podczas fazy operacyjnej, jak i budowlanej.

W miejscu położonym przy nabrzeżu przeznaczonym do wyładunku oraz molo dla pasażerów, powstanie baza operacyjno-konserwacyjna dla farmy wiatrowej BC-Wind. Umowa obejmuje dwa wyznaczone tereny: magazynowo-logistyczny o powierzchni 3000 metrów kwadratowych oraz nabrzeże o długości około 60 metrów.

Wewnątrz bazy serwisowej Ocean Winds, zlokalizowanej na terenie Portu Władysławowo, deweloper planuje wybudować budynki biurowe, magazyny oraz place składowe. Port zapewni także nabrzeże, z którego Ocean Winds będzie prowadzić wszystkie swoje operacje za pomocą jednostek pływających. Planowany termin ukończenia bazy to początek 2025 roku.