Kontrowersje wokół odnowionego dworca PKP we Władysławowie

Kontrowersje wokół odnowionego dworca PKP we Władysławowie

Za inwestycję modernizacyjną zabytkowego dworca PKP we Władysławowie, na którą przeznaczono 14 milionów złotych, spadła fala krytyki. Przeprowadzone prace spotkały się z oskarżeniami o dewastację tego historycznego miejsca. Zgłaszane były narzekania na to, jak przeprowadzono renowację, a głosy protestu dochodziły zarówno od pracowników kolei, jak i konserwatorów zabytków.

Chociaż prace modernizacyjne na dworcu PKP we Władysławowie zakończyły się już w marcu, kontrowersyjne zmiany zdobyły szeroką rozpoznawalność dopiero pod koniec lata, kiedy to Kuba Czajkowski opublikował swoje spostrzeżenia na Twitterze. Kontrowersje dotyczyły szczegółu, który nie umknął uwadze obserwatorów.

Czajkowski skomentował na swoim Twitterze fakt, że elewacja odnowionego dworca została zdominowana przez siedem agregatów. Zastanawiał się publicznie, dlaczego nie zdecydowano się na instalację jednego centralnego agregatu na poddaszu lub przynajmniej nie ukryto tych urządzeń. Do swojego wpisu dołączył także zdjęcie ukazujące, w jaki sposób te maszyny wpływają na estetykę obiektu.