Odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pucku – ceremonia w Gdańsku

Odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pucku – ceremonia w Gdańsku

W sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyło się dzisiaj uroczyste spotkanie, podczas którego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe oraz towarzyszące temu wyróżnienia – Medale za Długoletnią Służbę. Między awansowanymi znalazła się Pani Komendant Powiatowa Policji w Pucku oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku. Ponadto, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku został udekorowany srebrnym medalem za długoletnie pełnienie służby policyjnej. Wśród laureatów złotego medalu za długoletnie zasługi znalazł się pracownik cywilny puckiej komendy, specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia, pan Grzegorz Karczewski. Awans jest dowodem uznania i wynikiem ciężkiej i wzorowo pełnionej służby.

Ceremonia miała kameralny charakter i odbyła się w prestiżowych wnętrzach sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku, nadinspektorowi Andrzejowi Łapińskiemu. W ramach odbywającej się zbiórki, policjanci z powiatu puckiego otrzymali swoje awanse oraz medale za długoletnią służbę, stając się częścią grona wyróżnionych funkcjonariuszy z całego województwa pomorskiego.

Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń i awansów uhonorowano podinspektora Beatę Nienadowską, Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, której przyznano stopień młodszego inspektora Policji. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, nadkomisarz Krzysztof Hejmowski, otrzymał awans na stopień podinspektora Policji oraz Srebrny Medal za długoletnią służbę.