Zadłużenie powiatów w województwie pomorskim w świetle raportu Krajowego Rejestru Długów

Zadłużenie powiatów w województwie pomorskim w świetle raportu Krajowego Rejestru Długów

Wśród powiatów województwa pomorskiego, powiat pucki przechwala się jednym z najniższych poziomów zadłużenia, co jest uwidocznione w raporcie sporządzonym przez Krajowy Rejestr Długów. Co jest jednak interesujące, to fakt, że trzy powiaty z Pomorza znajdują się na czele listy dziesięciu najbardziej obciążonych długami powiatów na terenie całego kraju.

Na liście najbardziej zadłużonych powiatów Polski, aż trzy z nich pochodzą z terenu województwa pomorskiego. Mowa tutaj o powiecie nowodworskim, sztumskim oraz malborskim, które posiadają ogromne wartości zadłużenia na 1000 obywateli – odpowiednio: 2,2 miliona złotych, 2,1 miliona złotych oraz 2 miliony złotych. W tych rejonach prawie każda jedenasta osoba to dłużnik widniejący na liście KRD. Najwyższy średni poziom zadłużenia osiągają mieszkańcy powiatu nowodworskiego, gdzie wynosi on aż 24,5 tysiąca złotych.

Czwartą pozycję na tej niechlubnej liście zajmuje powiat wałbrzyski z Dolnego Śląska, gdzie zadłużenie na 1000 mieszkańców wynosi 2 miliony złotych. Co jednak jest godne uwagi, średnie zadłużenie w tym powiecie jest znacznie niższe od średniej krajowej i wynosi jedynie 17,9 tysiąca złotych.