Zabezpieczanie niebezpiecznych niewybuchów z II wojny światowej przez żołnierzy 36 Patrolu Saperskiego z Rozewia

Zabezpieczanie niebezpiecznych niewybuchów z II wojny światowej przez żołnierzy 36 Patrolu Saperskiego z Rozewia

Zespół saperów z 36 Patrolu Saperskiego z Rozewia podjął się wyzwania związanego z neutralizacją odnalezionej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Niewybuch o masie ćwierć tony został odkryty podczas przeprowadzanych prac ziemnych w obszarze Portu Gdynia.

Żołnierze szybko i sprawnie zabezpieczyli potencjalnie niebezpieczne znalezisko, które ma zostać niezwłocznie zneutralizowane na odpowiednio do tego przeznaczonym poligonie. Informacje o tym wydarzeniu zostały przekazane przez oficjalne kanały Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej na platformach mediów społecznościowych.

Reprezentanci Marynarki Wojennej RP, na fali tych wydarzeń, skorzystali również z okazji, aby przypomnieć społeczeństwu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podkreślili, że w sytuacji natrafienia na niewybuch czy inny podejrzany przedmiot, koniecznie jest unikanie jego dotykania, ruchów mogących go przenieść czy prób rozbrajania go.

Ekspertów z Marynarki Wojennej RP radzą również, aby oznakować miejsce, w którym znajduje się potencjalnie niebezpieczny obiekt i zabezpieczyć go na tyle, na ile to możliwe do momentu przybycia służb odpowiedzialnych za jego neutralizację. Właściwe służby, takie jak policja, straż pożarna czy straż miejska, powinny zostać natychmiast powiadomione o znalezieniu przedmiotu oraz miejscu jego lokalizacji.